Practice Fields

Practice Fields

Szakterületek

Kérjük tekintse meg széleskörű szolgáltatásainkat

PÉNZÜGYI JOG

 • hitelügyletekben jogi tanácsadás nyújtása, vagyonkezelés és ahhoz kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása, nemzetközi és hazai pénzügyi befektetési lehetőségek feltárása és tanácsadás nyújtása, egyedi személyre szabott lehetőségek közös kialakítása

ADÓJOG

 • adótervezés, adózási ügyekben tanácsadás nyújtása, peres és peren kívüli képviselet ellátása hatóságok, bíróságok előtt, ingatlan adásvételhez és értékesítéshez kapcsolódó illeték fizetéssel kapcsolatos tanácsadás, bizalmi vagyonkezelés

INGATLAN JOG

ingatlanhoz kapcsolódó adásvételi és ajándékozási szerződés, társasházi alapító okirat és egyéb kapcsolódó szerződések és okiratok készítése, ellenjegyzése, hazai és nemzetközi ingatlanvásárlással kapcsolatos ügyekben és projektekben a kivitelezéstől, a projekt befejezéséig valamennyi jogi kérdésben teljeskörű jogi segítség és tanácsadás nyújtása, birtokvédelmi eljárásban, birtokvédelmi perekben jogi képviselet ellátása

ÉPÍTÉSI JOG

 • kapcsolódó hatósági eljárásokban, peres eljárásokban jogi képviselet ellátása, építész kollégákkal együttműködve valamennyi szakmai kérdésben tanácsadás nyújtása

KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK

 • teljes körű peren kívüli és peres képviselet ellátása

EGÉSZSÉGÜGYI MŰHIBA PEREK

 • jogi képviselet ellátása

HAGYATÉKI ELJÁRÁSOK

 • hagyatéki eljárásban, illetve hagyatéki perekben, ideértve különösen a végrendelet megtámadása és a tulajdonjogi igény egyéb módon történő érvényesítése iránti pereket is jogi képviselet ellátása

SZERZŐI JOGI ÜGYEK

 • peres képviselet ellátása, hazai, tagállami és nemzetközi védjegy és iparjogvédelmi oltalom megszerzése érdekében jogi szolgáltatás nyújtása

KÖVETELÉS BEHAJTÁS

 • ennek keretében fizetési meghagyásos eljárás megindítása, végrehajtási ügyekben az eljáró végrehajtókkal történő kapcsolattartás, ingatlanügyletekhez kapcsolódóan a fennálló terhek mihamarabbi törlése érdekében jogi segítség nyújtása

MUNKAJOG

 • munkaszerződés és kollektív szerződés elkészítése és véleményezése, munkáltató belső szabályzatainak elkészítése és véleményezése, munkajogi jogviták peren kívüli és peres eljárásokban történő képviselete

KÖZIGAZGATÁSI JOG

 • közigazgatási és állami szervek működéséhez jogi segítség nyújtása, közigazgatási perekben jogi képviselet ellátása, különféle hatósági engedélyek teljes körű jogi intézése

CSALÁDJOG

 • házassági bontóper, gyermektartása és elhelyezése iránti perekben jogi képviselet ellátása, vagyonjogi megállapodás készítése és ellenjegyzése, házastársi és élettársi életközösség megszüntetése során a közös kiskorú gyermek szülői felügyeleti jogának rendezése, a kapcsolattartás kérdésében és a vagyoni helyzet rendezése érdekében jogi segítség nyújtása

TÁRSASÁGI JOG

 • Cégalapítás, cégmódosítás, cég átalakulása egyesülésében és szétválásában vagy más módon történő megszüntetésében (csőd-. felszámolási vagy végelszámolási eljárásokban) teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása

NEMZETKÖZI INGATLAN ÜGYEK

 • a teljes körű hatósági engedélyezési eljárás megindításától a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig

BANK, TŐKEPIACI ÉS TŐZSDEI ÜGYLETEK

 • portfóliókezelés, egyéni portfólió kialakítása, alapok létrehozása és alapkezelés belföldön-, és külföldön egyaránt, egyéb egyénre szabott befektetési szolgáltatás nyújtásában tanácsadás és jogi segítség nyújtása
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.