Szakterületek

Kérjük tekintse meg széleskörű szolgáltatásainkat

shutterstock_234775651

PÉNZÜGYI JOG

 • Hitelügyletekben jogi tanácsadás nyújtása, vagyonkezelés és ahhoz kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása, nemzetközi és hazai pénzügyi befektetési lehetőségek feltárása és tanácsadás nyújtása, egyedi személyre szabott lehetőségek közös kialakítása.

ADÓJOG

 • Adótervezés, adózási ügyekben tanácsadás nyújtása, peres és peren kívüli képviselet ellátása hatóságok, bíróságok előtt, ingatlan adásvételhez és értékesítéshez kapcsolódó illeték fizetéssel kapcsolatos tanácsadás, bizalmi vagyonkezelés.
MEP_BlogImage_DebtEquityorAllTheAbove_Sized_040216
real-estate-law

INGATLAN JOG

 • Ingatlanhoz kapcsolódó adásvételi és ajándékozási szerződés, társasházi alapító okirat és egyéb kapcsolódó szerződések és okiratok készítése, ellenjegyzése, hazai és nemzetközi ingatlanvásárlással kapcsolatos ügyekben és projektekben a kivitelezéstől, a projekt befejezéséig valamennyi jogi kérdésben teljeskörű jogi segítség és tanácsadás nyújtása, birtokvédelmi eljárásban, birtokvédelmi perekben jogi képviselet ellátása.

ÉPÍTÉSI JOG

 • Kapcsolódó hatósági eljárásokban, peres eljárásokban jogi képviselet ellátása, építész kollégákkal együttműködve valamennyi szakmai kérdésben tanácsadás nyújtása.
Home-Builder
iStock_77377591_MEDIUM1078x516

KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK

 • Teljes körű peren kívüli és peres képviselet ellátása.

EGÉSZSÉGÜGYI MŰHIBA PEREK

 • Jogi képviselet ellátása.
iStock_000017696525Large
A portrait of a happy senior woman with her adult daughter

HAGYATÉKI ELJÁRÁSOK

 • Hagyatéki eljárásban, illetve hagyatéki perekben, ideértve különösen a végrendelet megtámadása és a tulajdonjogi igény egyéb módon történő érvényesítése iránti pereket is jogi képviselet ellátása.
shutterstock_110651825-1024x682

SZERZŐI JOGI ÜGYEK

 • Peres képviselet ellátása, hazai, tagállami és nemzetközi védjegy és iparjogvédelmi oltalom megszerzése érdekében jogi szolgáltatás nyújtása.

KÖVETELÉS BEHAJTÁS

 • Ennek keretében fizetési meghagyásos eljárás megindítása, végrehajtási ügyekben az eljáró végrehajtókkal történő kapcsolattartás, ingatlanügyletekhez kapcsolódóan a fennálló terhek mihamarabbi törlése érdekében jogi segítség nyújtása.
Gravel
Védelmezni mások jogait az emberi lét legszebb és legnemesebb vége.
Kahlil Gibran

MUNKAJOG

 • Munkaszerződés és kollektív szerződés elkészítése és véleményezése, munkáltató belső szabályzatainak elkészítése és véleményezése, munkajogi jogviták peren kívüli és peres eljárásokban történő képviselete.
qode interactive strata
qode interactive strata

KÖZIGAZGATÁSI JOG

 • Közigazgatási és állami szervek működéséhez jogi segítség nyújtása, közigazgatási perekben jogi képviselet ellátása, különféle hatósági engedélyek teljes körű jogi intézése.

CSALÁDJOG

 • Házassági bontóper, gyermektartása és elhelyezése iránti perekben jogi képviselet ellátása, vagyonjogi megállapodás készítése és ellenjegyzése, házastársi és élettársi életközösség megszüntetése során a közös kiskorú gyermek szülői felügyeleti jogának rendezése, a kapcsolattartás kérdésében és a vagyoni helyzet rendezése érdekében jogi segítség nyújtása.
family-law-bkg
port-img-3

TÁRSASÁGI JOG

 • Cégalapítás, cégmódosítás, cég átalakulása egyesülésében és szétválásában vagy más módon történő megszüntetésében (csőd-. felszámolási vagy végelszámolási eljárásokban) teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása.

NEMZETKÖZI INGATLAN ÜGYEK

 • A teljes körű hatósági engedélyezési eljárás megindításától a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig.
real-estate-law
shutterstock-financial-law

BANK, TŐKEPIACI ÉS TŐZSDEI ÜGYLETEK

 • Portfóliókezelés, egyéni portfólió kialakítása, alapok létrehozása és alapkezelés belföldön-, és külföldön egyaránt, egyéb egyénre szabott befektetési szolgáltatás nyújtásában tanácsadás és jogi segítség nyújtása.