Szakterületek

Kérjük tekintse meg teljeskörű szolgáltatásainkat

Magánszemélyeknek

Ingatlan jog

Ingatlan jog

Ingatlanhoz kapcsolódó adásvételi és ajándékozási szerződés, társasházi alapító okirat és egyéb kapcsolódó szerződések és okiratok készítése, ellenjegyzése, hazai és nemzetközi ingatlanvásárlással kapcsolatos ügyekben és projektekben a kivitelezéstől, a projekt befejezéséig valamennyi jogi kérdésben teljeskörű jogi segítség és tanácsadás nyújtása, birtokvédelmi eljárásban, birtokvédelmi perekben jogi képviselet ellátása.

Építési jog

Építési jog

Kapcsolódó hatósági eljárásokban, peres eljárásokban jogi képviselet ellátása, építész kollégákkal együttműködve valamennyi szakmai kérdésben tanácsadás nyújtása.

Nemzetközi ingatlanügyek

Nemzetközi ingatlanügyek

A teljes körű hatósági engedélyezési eljárás megindításától a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig. Olasz partner ügyvédi irodával együttműködve elsősorban olaszországi ingatlanügyletek lebonyolításában teljes körű képviseletet látunk el olasz és magyar nyelven egyaránt.

Adójog

Adójog

Adótervezés, adózási ügyekben tanácsadás nyújtása, peres és peren kívüli képviselet ellátása hatóságok, bíróságok előtt, ingatlan adásvételhez és értékesítéshez kapcsolódó illeték fizetéssel kapcsolatos tanácsadás, bizalmi vagyonkezelés.

Családjog

Családjog

Házassági bontóper, gyermektartása és elhelyezése iránti perekben jogi képviselet ellátása, vagyonjogi megállapodás készítése és ellenjegyzése, házastársi és élettársi életközösség megszüntetése során a közös kiskorú gyermek szülői felügyeleti jogának rendezése, a kapcsolattartás kérdésében és a vagyoni helyzet rendezése érdekében jogi segítség nyújtása.

Kártérítési perek

Kártérítési perek

Teljes körű peren kívüli és peres képviselet ellátása.

Műhiba perek

Műhiba perek

Jogi képviselet ellátása.

Pénzügyi jog

Pénzügyi jog

Hitelügyletekben jogi tanácsadás nyújtása, vagyonkezelés és ahhoz kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása, nemzetközi és hazai pénzügyi befektetési lehetőségek feltárása és tanácsadás nyújtása, egyedi személyre szabott lehetőségek közös kialakítása.

Bank, tőkepiaci és tőzsdei ügyletek

Bank, tőkepiaci és tőzsdei ügyletek

Portfóliókezelés, egyéni portfólió kialakítása, alapok létrehozása és alapkezelés belföldön-, és külföldön egyaránt, egyéb egyénre szabott befektetési szolgáltatás nyújtásában tanácsadás és jogi segítség nyújtása.

Követelés behajtás

Követelés behajtás

Ennek keretében fizetési meghagyásos eljárás megindítása, végrehajtási ügyekben az eljáró végrehajtókkal történő kapcsolattartás, ingatlanügyletekhez kapcsolódóan a fennálló terhek mihamarabbi törlése érdekében jogi segítség nyújtása.

Hagyatéki eljárások

Hagyatéki eljárások

Hagyatéki eljárásban, illetve hagyatéki perekben, ideértve különösen a végrendelet megtámadása és a tulajdonjogi igény egyéb módon történő érvényesítése iránti pereket is jogi képviselet ellátása.

Szerzői jogi ügyek

Szerzői jogi ügyek

Peres képviselet ellátása, hazai, tagállami és nemzetközi védjegy és iparjogvédelmi oltalom megszerzése érdekében jogi szolgáltatás nyújtása.

Munkajog

Munkajog

Munkaszerződés és kollektív szerződés elkészítése és véleményezése, munkáltató belső szabályzatainak elkészítése és véleményezése, munkajogi jogviták peren kívüli és peres eljárásokban történő képviselete.

Közigazgatási jog

Közigazgatási jog

Közigazgatási és állami szervek működéséhez jogi segítség nyújtása, közigazgatási perekben jogi képviselet ellátása, különféle hatósági engedélyek teljes körű jogi intézése.

Sajtóhelyreigazítási kérelem

Sajtóhelyreigazítási kérelem

Sajtóperekben és kapcsolódó eljárásokban történő jogi képviselet ellátása

Cégeknek

Társasági jog

Társasági jog

Cégalapítás, cégmódosítás, cég átalakulása egyesülésében és szétválásában vagy más módon történő megszüntetésében (csőd-. felszámolási vagy végelszámolási eljárásokban) teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása.

Adójog

Adójog

Adótervezés, adózási ügyekben tanácsadás nyújtása, peres és peren kívüli képviselet ellátása hatóságok, bíróságok előtt, ingatlan adásvételhez és értékesítéshez kapcsolódó illeték fizetéssel kapcsolatos tanácsadás, bizalmi vagyonkezelés.

Követelés behajtás

Követelés behajtás

Ennek keretében fizetési meghagyásos eljárás megindítása, végrehajtási ügyekben az eljáró végrehajtókkal történő kapcsolattartás, ingatlanügyletekhez kapcsolódóan a fennálló terhek mihamarabbi törlése érdekében jogi segítség nyújtása.

Munkajog

Munkajog

Munkaszerződés és kollektív szerződés elkészítése és véleményezése, munkáltató belső szabályzatainak elkészítése és véleményezése, munkajogi jogviták peren kívüli és peres eljárásokban történő képviselete.

Ingatlan jog

Ingatlan jog

Ingatlanhoz kapcsolódó adásvételi és ajándékozási szerződés, társasházi alapító okirat és egyéb kapcsolódó szerződések és okiratok készítése, ellenjegyzése, hazai és nemzetközi ingatlanvásárlással kapcsolatos ügyekben és projektekben a kivitelezéstől, a projekt befejezéséig valamennyi jogi kérdésben teljeskörű jogi segítség és tanácsadás nyújtása, birtokvédelmi eljárásban, birtokvédelmi perekben jogi képviselet ellátása.

Építési jog

Építési jog

Kapcsolódó hatósági eljárásokban, peres eljárásokban jogi képviselet ellátása, építész kollégákkal együttműködve valamennyi szakmai kérdésben tanácsadás nyújtása

Nemzetközi ingatlanügyek

Nemzetközi ingatlanügyek

A teljes körű hatósági engedélyezési eljárás megindításától a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig. Olasz partner ügyvédi irodával együttműködve elsősorban olaszországi ingatlanügyletek lebonyolításában teljes körű képviseletet látunk el olasz és magyar nyelven egyaránt.

Pénzügyi jog

Pénzügyi jog

Hitelügyletekben jogi tanácsadás nyújtása, vagyonkezelés és ahhoz kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása, nemzetközi és hazai pénzügyi befektetési lehetőségek feltárása és tanácsadás nyújtása, egyedi személyre szabott lehetőségek közös kialakítása.

Bank, tőkepiaci és tőzsdei ügyletek

Bank, tőkepiaci és tőzsdei ügyletek

Portfóliókezelés, egyéni portfólió kialakítása, alapok létrehozása és alapkezelés belföldön-, és külföldön egyaránt, egyéb egyénre szabott befektetési szolgáltatás nyújtásában tanácsadás és jogi segítség nyújtása.

Kártérítési perek

Kártérítési perek

Teljes körű peren kívüli és peres képviselet ellátása.

Közigazgatási jog

Közigazgatási jog

Közigazgatási és állami szervek működéséhez jogi segítség nyújtása, közigazgatási perekben jogi képviselet ellátása, különféle hatósági engedélyek teljes körű jogi intézése.

Szerzői jogi ügyek

Szerzői jogi ügyek

Peres képviselet ellátása, hazai, tagállami és nemzetközi védjegy és iparjogvédelmi oltalom megszerzése érdekében jogi szolgáltatás nyújtása.

Sajtóhelyreigazítási kérelem

Sajtóhelyreigazítási kérelem

Sajtóperekben és kapcsolódó eljárásokban történő jogi képviselet ellátása